Услуги

Моля, за всякаква техническа поддръжка, свържете се с Кolbis International Transfer AD, доставчик на услуги на CPI BG.

КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД
ул. Св. св. Кирил и Методий” №47
София, България
Тел..: 02/933 99 44
Email: vanio@kolbis.bg
Web: www.kolbis.com